wybiegać


wybiegać
Wybiegać naprzód «snuć śmiałe plany, projekty, wizje dotyczące przyszłości»: Każda nowa szkoła filozoficzna wraca do początków filozofii, a więc zwraca się wstecz, chociaż jednocześnie wybiega naprzód powołując do życia nowe rozwiązania. M. Szyszkowska, Sens.
Wybiegać myślą, myślami (w przyszłość, naprzód) zob. myśl 13.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • wybiegać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, wybiegaćam, wybiegaća, wybiegaćają {{/stl 8}}– wybiec, wybiegnąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVc b, wybiegaćnę, wybiegaćnie, wybiegaćnij, wybiegaćbiegł, wybiegaćbiegła, wybiegaćbiegli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wybiegać — I, wybiegaćam, wybiegaćasz, wybiegaćają, wybiegaćaj, wybiegaćał, ndk → wybiec wybiegać się dk «spędzić dużo czasu na bieganiu, nabiegać się dużo, do woli; wyhasać się» Dzieci wybiegały się w lesie. Pies wybiegał się na spacerze …   Słownik języka polskiego

  • wybiegać się — {{/stl 13}}{{stl 7}} nacieszyć się bieganiem do woli; wyhasać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dzieci muszą się wybiegać, żeby były zdrowe. Pies wybiegał się na spacerze. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wybiegać – wybiec myślą naprzód — {{/stl 13}}{{stl 7}} myśleć o przyszłości, przewidywać dalszy bieg spraw, wydarzeń : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wybiegała myślą naprzód, do dnia narodzin dziecka. Autorzy raportu wybiegli myślą naprzód, ukazując konsekwencje niedofinansowania nauki.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wybiec — Wybiegać naprzód «snuć śmiałe plany, projekty, wizje dotyczące przyszłości»: Każda nowa szkoła filozoficzna wraca do początków filozofii, a więc zwraca się wstecz, chociaż jednocześnie wybiega naprzód powołując do życia nowe rozwiązania. M.… …   Słownik frazeologiczny

  • wybiegnąć — Wybiegać naprzód «snuć śmiałe plany, projekty, wizje dotyczące przyszłości»: Każda nowa szkoła filozoficzna wraca do początków filozofii, a więc zwraca się wstecz, chociaż jednocześnie wybiega naprzód powołując do życia nowe rozwiązania. M.… …   Słownik frazeologiczny

  • wybiec — a. wybiegnąć dk Vc, wybiecbiegnę, wybiecbiegniesz, wybiecbiegnij, wybiecbiegł wybiegać ndk I, wybiecam, wybiecasz, wybiecają, wybiecaj, wybiecał «biegnąc opuścić jakieś miejsce, wypaść» Wybiec z domu. Wybiec na spotkanie. Pies wybiegł do ogrodu.… …   Słownik języka polskiego

  • naprzód — 1. «przed siebie, w przód, do przodu; na czele, na przedzie, przed innymi» Pobiec naprzód. Posuwać się, iść naprzód. Naprzód marsz! ∆ mors. Cała naprzód «komenda dla maszynowni oznaczająca, że maszyny mają pracować całą swą mocą» ◊ Wielki,… …   Słownik języka polskiego

  • duch — 1. Człowiek małego ducha «człowiek tchórzliwy, przesadnie ostrożny»: Przyznaję się – człowiek małego ducha – iż dałem się sprowokować do dyskusji (...) B. Maj, Kronika. 2. Człowiek wielkiego ducha «człowiek odważny, szlachetny»: Stańczyk to… …   Słownik frazeologiczny

  • myśl — 1. Bić się, łamać się z myślami «nie móc się zdecydować na coś; wahać się»: (...) biłem się z myślami, czy się żenić. W. Myśliwski, Widnokrąg. 2. Błądzić gdzieś myślami «myśleć o różnych rzeczach, nie koncentrując się na żadnej z nich»:… …   Słownik frazeologiczny